Först och främst, vilka är vi?

Introduktion

Hej! Vi är Vacaciones eDreams S.L., vilket du känner igen som den här plattformens varumärke. När detta integritetsmeddelande nämner ”vi”, ”oss” eller ”vår”, hänvisar det till Vacaciones eDreams, S.L. som agerar som personuppgiftsansvarig.

Våra integritetslöften:

 • Vi värdesätter din integritet och uppgiftssäkerhet
 • Vi använder uppgifter för ge dig den bästa möjliga reseupplevelse hos oss
 • Du kontrollerar dina uppgifter
 • Flera plattformar, ett sekretessmeddelande

Vacaciones eDreams, S.L. är ett spanskt företag med momsregistreringsnummer ESB61965778. Du kan kontakta oss via vårt integritetsformulär för alla frågor angående skydd av personuppgifter.

Tack för att du använder våra plattformar. Ditt förtroende är det viktigaste för oss. Av den anledningen kommer vi i denna integritetspolicy att visa dig vårt ansvar när det gäller integritet och säkerhet för dina uppgifter. Det enda du behöver göra är att läsa den, och om du har några frågor relaterade till den, kan du ställa dem i vårt integritetsformulär
Därefter kan du boka ditt nästa äventyr hos oss.


Definitioner

Vi har förberett avsnittet definitioner som hjälper dig att bättre förstå detta integritetsmeddelande:

Automatiserade beslut: Beslut som enbart grundar sig på automatiserad behandling, inklusive profilering, som ger rättsliga konsekvenser för honom eller henne eller som på liknande sätt påverkar honom eller henne (enligt definitionen i artikel 22.1 i EU:s Dataskyddsförordning, GDPR).
OBS! Som du ser nedan fattar vi inte automatiserade beslut.

Personuppgiftsansvarig: Den som är ansvarig för att fastställa ändamålen och medlen för behandlingen av dina uppgifter.
OBS! Vi är personuppgiftsansvarig för dina uppgifter på så sätt som beskrivs i detta integritetsmeddelande. Om du väljer att boka en biljett via våra plattformar kommer vi att skicka dina uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig – transportören eller leverantören av andra tjänster (t.ex. bokningspartner eller globala distributionssystem), som kommer att använda dina uppgifter igen för sina egna ändamål och enligt egna behov, enligt beskrivningen i deras egna integritetsmeddelanden (som publiceras på deras webbplats). Nedan kan du se en översikt över kategorier av personuppgiftsansvariga som vi eventuellt delar uppgifterna med. I vilket fall som helst kommer utlämnandet av dina uppgifter till en tjänsteleverantör att ske i enlighet med gällande lagar. Varje personuppgiftsansvarig är ansvarig för dina uppgifter och måste, i händelse av en incident inom dess omfång, hantera dem och svara på lämpligt sätt, enligt gällande lag.

Personuppgiftsbiträde: En tredje part som endast hjälper till att uppnå de syften som bestäms av personuppgiftsansvarig.
OBS! Vi som personuppgiftsansvarig använder många tredjepartstjänster som vi lägger ut vissa delar av vår verksamhet på, som vi inte gör själva av olika skäl, till exempel kostnadseffektivitet. Ett personuppgiftsbiträde får endast behandla dina uppgifter enligt våra dokumenterade instruktioner och i enlighet med gällande lag, så vi är fortfarande ansvariga för dina uppgifter, och de kommer inte att kunna behandla dina uppgifter för något inkompatibelt ändamål.

Lagliga grunder: Behandlingen av dina uppgifter ska endast vara laglig om minst en av dessa grunder gäller (artikel 6 GDPR).
OBS! För de sex lagliga grunderna som omfattas av lagen kommer vi i huvudsak att förlita oss på samtycke, avtal, rättslig skyldighet eller legitimt intresse. I undantagsfall kan vi däremot förlita oss på vitala intressen eller offentliga uppgifter. Mer information finns här nedan.

Personuppgifter (i detta integritetsmeddelande kallas de även i huvudsak ”dina uppgifter”): All information som rör en direkt eller indirekt identifierad eller identifierbar för dig som en fysisk person.
Plattformar: Alla tjänster (webbplatser, appar, callcenter, o.s.v.) som underlättar interaktioner mellan dig och oss.

Känsliga personuppgifter: ● Känsliga personuppgifter: Uppgifter som rör ras, etnisk grupp, religion, hälsa, sexuell läggning och biometriska uppgifter utgör särskilda uppgiftskategorier (enligt definitionen i artikel 9 GDPR).
OBS! Nedanstående förklarar att vi inte kommer att behandla känsliga personuppgifter i vanliga fall.

Tredjeländer: Länder där GDPR-systemet inte är tillämpligt. Med tredjeländer avser vi närvarande alla länder som ligger utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (dvs. utanför Europeiska unionen, Island, Liechtenstein och Norge).


Vem är dataskyddsombud?

Vi har ett gemensamt dataskyddsombud som övervakar all behandling som utförs med respekt för din integritet och gällande regler hela tiden.

Du kan kontakta dataskyddsombudet genom vårt integritets-formulär för att utöva rätten om skydd av personuppgifter, för att få svar på frågor du kan ha om behandlingen av dina uppgifter och/eller för eventuella frågor om skydd av personuppgifter som du vill diskutera med oss. Observera att vi kan be dig verifiera din identitet och begäran innan vi går vidare med din begäran.

Varför behandlar vi dina uppgifter?

Det huvudsakliga syftet är att erbjuda dig reserelaterade medlingstjänster. Detta inkluderar följande:

Bokning

Lagliga grunder: #Avtal #Legitimt intresse

Under inköpsprocessen ber vi dig endast om de uppgifter som vi behöver för att kunna tillhandahålla våra medlingstjänster för avtal om reseprodukter. Bokningsprocessen kan genomföras på våra plattformar.

Detta inkluderar att slutföra och hantera din bokning, skicka meddelanden till dig via e-post, ringa upp dig eller skicka SMS i samband med din bokning (t.ex. bekräftelser, ändringar och påminnelser), och det gör att vi kan svara på dina frågor. Sådan kommunikation kan hanteras av oss eller av våra resepartner.
Vi strävar efter att visa dig de mest relevanta reseuppgifterna och hjälpa dig på ett personligt sätt med din bokning och efterbokning.
Vi kan spara dina uppgifter för framtida bokningar för att göra det enklare för dig att slutföra en bokning hos oss.
Tänk på att de identifieringsuppgifter vi använder kommer att vara den e-postadress som du anger i din bokning eller ditt konto.


Användarkonto

Lagliga grunder: #Avtal #Ditt samtycke #Berättigat intresse

Du kan skapa ett användarkonto på våra plattformar. Vi använder dina uppgifter för att hantera ditt konto och med målet att ge dig den mest relevanta resebokningen och efterbokningsupplevelsen, så att du kan göra många användbara saker, som omfattas av de allmänna villkoren

Vi kan spara dina uppgifter för framtida bokningar för att göra det lättare för dig att slutföra en bokning hos oss och se när du besöker våra plattformar igen, så att vi kan förbättra din användarupplevelse. Vi lagrar dina uppgifter för betalningsändamål på ett säkert sätt, till exempel prenumerationsavgiften för eDreams Prime.


Reserelaterade tjänster

Lagliga grunder: #Avtal #Ditt samtycke #Berättigat intresse

Vi kan erbjuda dig andra reserelaterade tjänster baserat på vår roll som resebyrå.

Detta integritetsmeddelande ska gälla för sådan behandling av personuppgifter baserat på andra reserelaterade tjänster som tillhandahålls av oss. Under avtalsprocessen, före eller när du fyller i uppgifterna, kommer vi att informera dig om det finns någon specifik information som du bör veta bortsett från den som redan omfattas av detta integritetsmeddelande.


Kommunikation

Lagliga grunder: #Avtal #Ditt samtycke #Berättigat intresse

Förutom de meddelanden som redan nämns i avsnittet ”Bokning” kan vi komma att kontakta dig på olika sätt som tillhandahålls av dig, och för följande ändamål:

För att besvara en fråga eller begäran från dig eller någon reseleverantör och hantera den. Vi strävar efter att upprätthålla bästa möjliga kundservice och vi är uppmärksamma på den personliga situationen för var och en av våra olika kunder så att vi kan anpassa våra tjänster.

Så att vi kan försöka komma ihåg din sökning och kontakta dig endast en gång, om du inte har slutfört en bokning online, eftersom vi tror att denna ytterligare service gynnar dig, genom att tillåta dig att fortsätta med en bokning utan att behöva fylla i dina bokningsuppgifter igen.

Så att vi kan informera dig om hur du kontaktar oss om du behöver hjälp när du är borta eller andra uppgifter som vi anser kan vara användbara för dig i din planering eller för att få ut det bästa av din resa, eller uppgifter om kommande resor eller en sammanfattning av tidigare bokningar som du gjort hos oss.

Vi kan behöva skicka andra administrativa meddelanden till dig, vilket kan inkludera säkerhetsvarningar.

Så att vi kan bjuda in dig att tillhandahålla en översyn av din erfarenhet eller reseleverantören, när du använder våra tjänster, eller att delta i marknadsundersökningar med oss. Tänk på att denna feedback kan vara tillgänglig för andra kunder för att hjälpa dem att fatta beslut om en produkt eller en tjänst. Om du samtycker till att delta i marknadsundersökningar kommer vi att förklara de insamlade uppgifterna och hur de skulle användas vidare.


Marknadsföringsaktiviteter

Lagliga grunder: #Berättigat intresse #Ditt samtycke

Vi använder dina uppgifter för marknadsföringsändamål.

Så att vi kan skicka dig regelbundna nyheter om reserelaterade produkter och tjänster. Du kan enkelt och när som helst avsluta din prenumeration på e-postmarknadsföring genom att klicka på länken för att avsluta prenumerationen som finns i varje nyhetsbrev eller annan kommunikation.

Så att vi kan administrera alla kampanjaktiviteter där du deltar. När du bokar hos oss prenumererar du på våra nyhetsbrev, såvida du inte anger annat innan du bekräftar din bokning. Kom däremot ihåg att du kommer att kunna avsluta prenumerationen när som helst i varje kommersiell kommunikation genom att klicka på länken för att avsluta prenumerationen i sidfoten.

Vi kan visa dig anpassade erbjudanden på våra plattformar eller plattformar från tredje part (inklusive webbplatser för sociala medier) och innehållet på webbplatsen som visas för dig kan vara personligt anpassat. Sådana erbjudanden kan bokas på vår webbplats eller på samprofilerade webbplatser. Du kan även boka andra tredje parts-erbjudanden eller produkter som vi tror kan vara intressanta för dig.


Inspelningar av samtal och chatt

Lagliga grunder: #Berättigat intresse #Ditt samtycke

Vi kan behandla samtal och online-kommunikation för kvalitetskontroll, analys, personalutbildning och rättstvister när du kontaktar våra kundservice.

Vår personal kan be om autentiseringar, vilket ser till att dina bokningsuppgifter hålls konfidentiella.

Det är inte alla samtal eller chattar som spelas in och inspelningar sparas under en begränsad tid och raderas automatiskt därefter (såvida vi inte har ett legitimt intresse av att lagra sådana inspelningar under en längre period, inklusive bedrägeriutredning och juridiska ändamål).

Tänk på att när du använder en tredje parts funktion kan denna tredje part fungera som en oberoende personuppgiftsansvarig eller som personuppgiftsbiträde enligt dess motsvarande integritetsmeddelande.


Förbättra våra tjänster eller utveckla nya tjänster

Laglig grund: #Legitimt intresse

Vi använder uppgifter för analytiska ändamål.

Detta är en del av vår strävan att förbättra användarupplevelsen, men kan även användas för teständamål, felsökning och förbättring av funktionaliteten och kvaliteten på våra resetjänster online. Det primära målet här är att optimera våra online plattformar till dina behov, vilket gör vår webbplats enklare och roligare att använda. Vi strävar efter att använda pseudonymiserade eller anonymiserade uppgifter för dessa analytiska ändamål.


Främjande av en säker och pålitlig service

Lagliga grunder: #Laglg skyldighet #Legitimt intresse

Ska vi kunna skapa en pålitlig miljö för dig, dina medresenärer, våra affärspartner och våra resebyråer kan vi komma att använda uppgifter för att upptäcka och förebygga bedrägerier och andra olagliga eller oönskade aktiviteter, samt för säkerhetsändamål (t.ex. autentisering av användare och bokningar). För sådana ändamål kan vi behöva stoppa eller pausa vissa bokningar.

Ett exempel på detta är vår policy för lösenord med fem försök (om du felaktigt anger ditt lösenord mer än fem gånger kommer vi att blockera ditt konto och du måste då ändra ditt lösenord).

Ett annat exempel är vår förebyggande kontroll av stulna inloggningsuppgifter på internet (om vi ser tecken på att dina inloggningsuppgifter kan ha äventyrats kan vi också blockera ditt konto och be dig att återaktivera det med ett nytt lösenord).

Med dessa exempel, bland annat, skyddar vi dina uppgifter och minskar risken för bedrägerier.


Juridiska ändamål

Lagliga grunder: #Laglig skyldighet #Legitimt intresse

I vissa fall kan vi behöva använda dina uppgifter för att hantera och lösa rättstvister, för utredningar och efterlevnad av lagar, för att upprätthålla våra allmänna villkor eller för att uppfylla lagliga krav från brottsbekämpande myndigheter.


Vilken laglig grund förlitar vi oss på?

De huvudsakliga lagliga grunderna som oftast används är #Ditt samtycke #Avtal #Laglig skyldighet #Legitimt intresse

 • Ditt samtycke: Du gav ditt samtycke till en specifik användning av dina uppgifter. Vi kommer alltid att inhämta ditt samtycke till att samla in och behandla dina uppgifter om inte annan laglig grund gäller. Vi kommer att ge dig transparent information vid den tidpunkt då samtycke erhålls. Denna information kommer att tillhandahållas i ett lättförståeligt formulär som är skrivet på ett tydligt språk. Om uppgifterna inte erhålls direkt från dig, kommer denna information att skickas till dig inom en rimlig tid efter det att uppgifterna har erhållits.
 • Avtal: Du har ett avtal eller ett föravtal med oss. Till exempel behöver vi relevanta uppgifter för att behandla din bokning när du bokar ett flyg eller hotell hos oss.
 • Juridisk skyldighet: Vi har en rättslig skyldighet. Normalt begär bokförings- och skatteregler att nödvändiga uppgifter ska lagras för efterlevnadssyften.
 • Legitimt intresse: Det ligger i vårt legitima intresse och det bedöms inte påverka dina rättigheter och friheter på ett betydande sätt.

Andra lagliga grunder, endast exceptionellt används:

 • Vitalt intresse: : Du eller en tredje part har ett vitalt intresse. Vi kommer normalt inte att behandla uppgifter baserat på denna juridiska grund, men om vi gör det kommer vi att meddela dig.
 • Offentlig uppgift: Vi har en offentlig uppgift att utföra. Vi kommer normalt inte att behandla uppgifter baserat på denna juridiska grund, men om vi gör det kommer vi att meddela dig.


Vi fattar inte automatiserade beslut

Vi fattar inte automatiserade beslut baserat på profiler, utöver det legitima intresset för att förebygga bedrägerier och anpassa din användarupplevelse, marknadsföring och reklam.

I vilket fall som helst kommer ett sådant automatiserat beslut inte att ha juridisk inverkan eller på liknande sätt påverka dig avsevärt.

Om vi fattar något automatiserat beslut kommer vi att vidta alla lämpliga åtgärder och informera dig.

Vilka typer av uppgifter behandlar vi?

Det finns olika ursprung där uppgifter huvudsakligen kan komma från Uppgifter du ger till oss och Uppgifter vi samlar in från dig Följande är kategorier av uppgifter som rör en person (kategorier är inte exklusiva, uppgifter kan överskrida flera kategorier):

Identifierings- och kontaktuppgifter

Uppgifter du ger oss Uppgifter som används för att identifiera dig som en fysisk person och/eller uppgifter som vi använder för att kontakta dig.

Till exempel ditt namn, efternamn, kön, nationalitet, faktureringsadress, födelsedatum, e-postadress och telefonnummer

Tänk på att din e-postadress kommer att vara dina identitetsuppgifter. Vi kommer att kunna länka dina uppgifter baserat på din e-post.


Konto- och inställningsuppgifter

Uppgifter du ger oss Uppgifter som du genererar när du använder ditt konto.

Till exempel e-post och lösenord (vi lagrar aldrig lösenorden i ett icke-krypterat formulär), prisvarningar, sökhistorik, specifika inställningar, föredragna val och annan information som sparats i ditt konto. Detta gäller även om du har ett eDreams Prime-konto.


Betalningsuppgifter

Uppgifter du ger oss Uppgifter som du ger oss för att genomföra betalningen.

Vanligtvis innebär detta betalkortsuppgifter. Till exempel kreditkortsnummer, kortinnehavarens namn och utgångsdatum (vi lagrar aldrig kreditkortsuppgifterna i ett icke-krypterat formulär).


Reserelaterade uppgifter

Uppgifter du ger oss Uppgifter som du lämnar till oss under bokningsprocessen, allt som du väljer i beställningsformuläret och det du senare ändrar eller köper som ett tillägg till den ursprungliga beställningen.

Till exempel nummer och utgångsdatum för ditt ID och/eller pass, kontaktuppgifter, resepreferenser, boardingkort eller e-biljetter.

Tänk på att om du tillhandhåller uppgifter för ett resesällskap, ska du tidigare ha fått samtycke från andra personer innan du tillhandahåller oss deras uppgifter och resepreferenser, eftersom åtkomst för att visa eller ändra deras uppgifter kommer att vara tillgänglig endast via ditt konto eller e-post.


Kommunikationsuppgifter

Uppgifter du ger oss Uppgifter vi samlar in från dig Uppgifter från all text- och röstkommunikation som utbyts mellan dig och oss i samband med dina önskemål.

Till exempel kundsupportärenden, metadata och anteckningar som genereras av våra system och agenter.


Surfnings- och enhetsdata

Uppgifter vi samlar in från dig Uppgifter som vi automatiskt kan samla in från din enhet när du besöker våra plattformar.

Till exempel IP-adress, webbläsartyp, internetleverantörer, geografisk plats, tekniska uppgifter om enheten, sidor som du har gått till och länkar som du har klickat, tid och varaktighet för begäran och besök, den metod som användes för att skicka begäran till servern.

Observera att vi kan koppla dessa uppgifter till ditt konto.

Vissa av dessa uppgifter kan samlas in genom att använda olika typer av cookies eller liknande tekniker. Se vårt Meddelande om cookies för mer information.


Varför behandlar vi inte känsliga personuppgifter?

Vi strävar efter att begränsa de omständigheter under vilka vi samlar in och behandlar känsliga personuppgifter. Undvik att förse oss med känsliga personuppgifter om det inte är absolut nödvändigt och specifikt begärt.

Ett exempel som vi kan samla in och behandla sådana uppgifter för skulle vara om exceptionella omständigheter uppstod, till exempel vid en hälsonödsituation. Då kan vi erbjuda dig möjligheten att förse oss med relevanta uppgifter för att dela dem med flygbolaget du bokat ett flyg hos, till exempel för att underlätta incheckningen eller på grund av tvingande skäl.

I vilket fall som helst kommer motsvarande lämpliga säkerhetsåtgärder att vidtas för att skydda dina känsliga personuppgifter i enlighet med detta integritetsmeddelande.

Dessutom kan du be oss att informera flygbolaget, hotellet, o.s.v., om en särskild tjänst (t.ex. en meny eller ett anpassat rum) som inte i sig utgör känsliga personuppgifter men som kan innebära eller föreslå uppgifter om din religion, hälsa eller andra relaterade uppgifter. I vilket fall som helst kommer denna information inte att vara obligatorisk att tillhandahålla i någon av våra bokningskanaler, så du är fri att antingen tillhandahålla den eller inte.


Hur är det med uppgifter som tillhör barn?

Våra tjänster är inte avsedda för minderåriga, som beskrivs i våra allmänna villkor.

Minderåriga får endast använda tjänsten med deltagande och godkännande av en förälder eller vårdnadshavare. De begränsade fall där vi kan behöva samla in uppgifter skulle vara en del av en bokning, köp av andra reserelaterade tjänster, eller i andra exceptionella omständigheter (till exempel funktioner riktade till familjer).

Om vi blir medvetna om att vi har behandlat uppgifter om ett barn utan ett giltigt samtycke från en förälder eller vårdnadshavare, kommer vi att radera dem.


Uppgifter som vi samlar in från tredje part

Vi erhåller lagligt uppgifter om dig från affärspartner och andra oberoende tredjepartskällor.

T.ex. kontaktuppgifter som e-post, köp eller demografiska uppgifter.

Vem kommer att vara mottagare av dina uppgifter?

Vi kan behöva dela dina uppgifter med tredje part som normalt kan fungera som Personuppgiftsansvarig eller Personuppgiftsbiträde beroende på deras omständigheter (dvs. deras syften och typ av uppgifter de behandlar, deras relation med dem, du och oss, deras ansvar enligt lagen, o.s.v.). Vi väljer deras huvudkategorier nedan.

Tjänsteleverantörer

Vi måste dela dina uppgifter med tredje part för att kunna tillhandahålla våra tjänster. Vi kommer att definiera och reglera överföringen eller behandlingen av personuppgifter enligt avtal när det krävs enligt lag med lämpliga säkerhetsåtgärder.

 • Resebyrån du har bokat hos Personuppgiftsansvarig (t.ex. flygbolag eller flygbolag, hotell, biluthyrningsföretag, reseförsäkringar, leverantörer av skadereglering, reseaffärspartner, o.s.v.). I vår plattform kan det finnas tjänster som helt eller delvis tillhandahålls av våra reseaffärspartner. Reseaffärspartners integritetsmeddelanden ska gälla, och när så är fallet hittar du en länk till dem i bokningskanalen.
 • Andra reseleverantörer som är nödvändiga eller ger ett mervärde för utförandet av våra tjänster Personuppgiftsansvarig Personuppgiftsbiträde (t.ex. de globala distributionssystemen eller datoriserade bokningssystem, boknings- och biljettförsäljningsagenter, researrangörer, metasökningar av resor, o.s.v.). De gör det möjligt att erbjuda dig våra tjänster och hjälpa oss att göra allt för att ha de bästa alternativen till de bästa priserna.
 • Kundtjänst och supportverktyg Personuppgiftsbiträde (t.ex. kundkommunikationsverktyg, callcenter-agenter, o.s.v.). Vi arbetar med kundsupportleverantörer och verktyg för att svara på önskemål och hantera kommunikationen med dig vid behov.
 • Betalnings- och bedrägeritjänster Personuppgiftsansvarig (t.ex. betalningsprocessorer, banker, förebyggande av bedrägerier och återbetalningstjänster, o.s.v.). När du betalar på vår plattform måste en uppsättning långa kedjor av tekniska åtgärder ske (precis som med andra plattformar) innan betalningsbegäran accepteras av din bank och meddelas oss. Vi använder tjänsteleverantörer för att upptäcka bedrägeririsker. 
 • Informationssäkerhetstjänster Personuppgiftsbiträde. Vi arbetar med informationssäkerhetstjänster för att skydda dina uppgifter.
 • IT-infrastrukturleverantörer Personuppgiftsbiträde (t.ex. värdtjänstleverantörer). De hjälper oss att tillhandahålla en tillgänglig och säker plattform.
 • Programvarulösningar och tekniker Personuppgiftsbiträde. Programvarulösningar och tekniker hjälper oss att arbeta på daglig basis och att fortsatt förbättra våra tjänster. 
 • Analytiska tjänsteleverantörer PersonuppgiftsbiträdeDe ger oss nödvändiga uppgifter för att förstå användningen av vår plattform, se om det finns några fel eller bestäm hur vi kan förbättra våra tjänster.
 • Lösningar för hantering av kundrelationer och marknadsföring Uppgifter processor Personuppgiftsbiträde. De gör det möjligt för oss att hantera anpassad kommersiell kommunikation Några av dem hjälper oss också att visa anpassade annonser över hela internet.
 • Sociala plattformar Personuppgiftsansvarig. När du loggar in med dina sociala medier, klickar du på en ”Gilla”-knapp på sociala medier som är integrerad i våra plattformar med hjälp av plugins eller använder sociala medietjänster för att interagera med oss, kan dina uppgifter delas mellan oss och leverantörer av sociala medier (t.ex. ditt användarnamn, e-postadress, profilbilder, din kontakt, o.s.v.). 
 • Ekonomi, administrativa och juridiska tjänster och verktyg Personuppgiftsbiträde Personuppgiftsansvarig(t.ex. redovisningssystem, juridiska tjänsteleverantörer, inkassoföretag, företagsförsäkringar, o.s.v.).


Våra koncernbolag

Vi delar dina uppgifter inom våra koncernbolag för interna ändamål i samband med centralisering av ledningen.

I synnerhet centraliserar vi behandlingen av dina uppgifter genom det spanska dotterbolaget eDreams International Network, SLU, som agerar som en gemensam Personuppgiftsansvarig och huvudinrättning för frågor angående skydd av personuppgifter.

Vår koncern av företag har en gemensam integritetspolicy som gäller för dem alla för att säkerställa att all behandling av personuppgifter som utförs inom vår koncern sker enligt samma nivå av säkerhetskrav och kommer att behandlas uteslutande för samma ändamål för vilka uppgifterna hade samlats in, enligt gällande lagar.


Behöriga myndigheter

Vi kan komma att lämna ut dina uppgifter till brottsbekämpningsmyndigheter i den mån det krävs enligt lag eller är absolut nödvändigt för att förebygga, upptäcka eller lagföra brott och bedrägeri eller om vi på annat sätt är juridiskt skyldiga att göra det, och kommer då att agera som #Personuppgiftsansvariga.

Vi kan behöva lämna ut dina uppgifter till behöriga myndigheter för att skydda och försvara våra rättigheter eller egendom, eller tredje parts rättigheter och egendom.


Andra

(du får transparent information om de och ger ditt samtycke till utlämnandet, där det behövs)

Dessa mottagare kan vara utanför EES, vilket innebär internationella överföringar av personuppgifter.

Mer information om detta finns i nästa avsnitt.

Hur skyddar vi dina uppgifter?

Säkerhetsåtgärder

Även om ingen onlinetjänst kan garantera absolut säkerhet, utformar vi våra system och enheter med din säkerhet och integritet i åtanke. Vi arbetar för att genomföra lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa en säkerhetsnivå som är lämplig för risken, inklusive bland annat följande.

 • Vi använder pseudonymisering och kryptering av personuppgifter när så är lämpligt. När vi hanterar betalningsuppgifter följer vi till exempel PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standards) eller när du använder våra online-plattformar skickas dina uppgifter via en säker anslutning med hjälp av HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure) som krypterar dina uppgifter via Internet, vilket hindrar andra från att stjäla din information när den överförs.
 • Vi arbetar för att tillhandahålla konfidentialitet, integritet, tillgänglighet och motståndskraft för bearbetningssystem och tjänster. Vi har fysiska, elektroniska och procedurella säkerhetsåtgärder avseende insamling, lagring och utlämnande av dina uppgifter. Våra säkerhetsrutiner innebär att vi kan be dig verifiera din identitet innan vi ger dig konfidentiell information, och våra plattformar erbjuder säkerhetsfunktioner som skyddar mot obehörig åtkomst och förlust av uppgifter.
 • Vi strävar efter att kunna återställa tillgängligheten och tillgången till personuppgifter i god tid i händelse av en fysisk eller teknisk incident.
 • Vi genomför en process för att regelbundet testa, bedöma och utvärdera effektiviteten av tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa behandlingens säkerhet.


Lagringsprocedurer

Vi behåller dina uppgifter så länge vi anser det nödvändigt för att du ska kunna använda våra tjänster, för att tillhandahålla våra tjänster till dig, för att följa gällande lagar, lösa tvister med någon part och i övrigt som nödvändigt för att vi ska kunna bedriva vår verksamhet (inklusive för att upptäcka och förhindra bedrägeri eller annan olaglig verksamhet). Alla dina uppgifter som vi behåller kommer att omfattas av detta integritetsmeddelande.

Vanligtvis behandlar vi dina uppgifter i högst fem år, sedan din senaste resa eller någon ytterligare åtgärd relaterad till den avslutades eller sedan du utförde din senaste åtgärd medan du loggade in med ditt konto för de syften som beskrivs ovan.

Andra specifika villkor kan gälla, till exempel en maximal löptid på tre år för redovisningsändamål avseende interaktioner relaterade till skydd av personuppgifter, eller en maximal period på tio år för skatte- och redovisningsändamål.

Om du förser oss med din e-postadress, och sedan inte kan slutföra din bokning, kommer vi att behålla din e-postadress endast tillfälligt och, i alla fall, under en maximal period på sju dagar för att hjälpa dig med bokningen om du fortfarande är intresserad.

I syfte att anpassa erbjudanden kommer du regelbundet få e-posterbjudanden från oss, och i varje e-post kommer det att finnas ett tydligt och enkelt sätt att avsluta prenumerationen och därmed invända mot denna typ av behandling. Vi kommer att behålla och använda dina uppgifter för detta ändamål tills du avslutar din prenumeration.

Läs vårt Meddelande om cookiesför mer information om cookie-varaktigheten.


Internationella överföringar av personuppgifter

Våra servrar finns inom EU. I syfte att underlätta vår globala verksamhet (d.v.s. med hjälp av tjänsteleverantörer) kan överföringen av dina uppgifter till de mottagare som beskrivs ovan omfatta överföringar av dina uppgifter till tredjeländer vars dataskyddslagar kanske inte är lika omfattande som de i EU-länderna.

För överföringar till mottagare i tredjeländer förlitar vi oss på beslutet om adekvat skyddsnivå, lämpliga skyddsåtgärder eller på undantag från nödvändigheten av (för)avtal eller något annat som kan gälla från tid till annan.

Alla tjänsteleverantörer (som flygbolaget) som agerar som personuppgiftsansvarig kommer att behandla dina uppgifter i enlighet med sin egen integritetspolicy och kommer att vara fullt ansvariga för behandlingen av dina uppgifter.

Utlämnandet av dina uppgifter kommer att ske, när så är tillämpligt, i enlighet med gällande lagar och när lämpliga skyddsåtgärder (särskilt standardavtalsklausuler utfärdade av Europeiska kommissionen) finns för att säkerställa en adekvat skyddsnivå för enskildas privatliv och grundläggande rättigheter.


Vilka ytterligare åtgärder kan du göra för att skydda dina uppgifter?

Vi gör stora ansträngningar för att ta hand om och skydda dina uppgifter när du delar dem med oss. Nedan hittar du några rekommendationer om hur du skyddar dina uppgifter från ditt håll.

Dela inte ditt boknings-ID

När du gör en bokning kommer du att förses med ett bokningsnummer. Denna referens kommer att ingå i ditt e-postmeddelande för bokningsbekräftelse.

Håll alltid ditt bokningsnummer konfidentiellt. Om du delar det med tredje personer kan de komma åt dina uppgifter. Om du reser med andra och du inte vill att de ska ha tillgång till dina bokningsuppgifter kan det vara lämpligt att du genomför din bokning separat. Vi rekommenderar till exempel att du inte delar med dig av dessa uppgifter eller andra uppgifter som rör din resa i sociala medier.

Dela inte dina kontouppgifter med någon och använd ett unikt och starkt lösenord

Säkerställ att åtkomsten till ditt konto på våra plattformar är säker genom att inte dela dina inloggningsuppgifter med någon.

När du är klar med att använda våra plattformar måste du logga ut från din session om någon annan kan komma åt din enhet. Undvik att ansluta med ditt konto från icke betrodda enheter eller nätverk som de på hotell, bibliotek eller internetkaféer. Om du gör det ska du inte glömma att logga ut när du är klar.

Det är viktigt att du skyddar dig mot att en tredje part får obehörig åtkomst till ditt lösenord och dina enheter. Vi rekommenderar att du använder ett unikt starkt lösenord för ditt konto som du inte använder för andra online-konton och du bör förnya det inom en rimlig tidsperiod, till exempel en gång om året. Skadliga aktörer kan försöka ansluta till ditt konto med stulna inloggningsuppgifter från andra (ej relaterade till oss) tjänster.

Använd naturligtvis samma metod för ditt e-postkonto genom att använda unika starka autentiseringsuppgifter (som är vår säkra kontaktpunkt för att skicka dig ”återställ länklösenord”).

Var försiktig och skydda dig mot internetbedrägerier och nätfiske

Dubbelkontrollera alltid avsändaren av e-postmeddelanden och länkar eller dokument bifogade till dem. Om du inte litar på meddelandet eller har tvivel, ska du inte öppna bifogade filer eller klicka på länkarna.

Det finns en allmänt spridd typ av internetbedrägeri som kallas för ”nätfiske”. Dess mål är att olagligt erhålla dina uppgifter genom bedrägeri eller genom att installera skadlig kod på din enhet och stjäla dina sparade uppgifter.

”Nätfiske” är oönskade e-postmeddelanden som leder dig att ange eller bekräfta dina lösenord eller bankuppgifter på en falsk eller klonad webbplats. De försöker också förmå dig att hämta dokument med skadlig kod, eller installera skadlig programvara på din dator som kommer att användas för att stjäla din information, som t.ex. dina inloggningsuppgifter.

Dessa bedragare kan utge sig för att vara någon du litar på, någon med ett bra erbjudande, någon som behöver brådskande hjälp från dig, o.s.v.

Var medveten om att vi inte kommer att kontakta dig eller begära uppgifter eller några åtgärder från dig via WhatsApp. Om någon kontaktar dig via WhatsApp eller ett liknande kommunikationssystem, och påstår att det är från oss ska du lita inte på det, blockera det och överväga att rapportera det till polisen.  

Använd endast ursprunglig programvara

Du kanske bestämmer dig för att hämta våra program från alternativa marknader. Program på dessa marknader överförs inte av oss, så de kan innehålla skadlig kod som används för att stjäla dina inloggningsuppgifter.

Använd endast de officiella programmen från Google Play eller Apple Store.

Hur kan du kontrollera dina uppgifter?

Vi vill att du ska ha kontroll över hur dina uppgifter används av oss. Du kan göra det på olika sätt:

Hantera dina kontouppgifter

Du kan komma åt och uppdatera en del av dina uppgifter via dina kontoinställningar eller kundtjänst.


Utöva dina rättigheter till skydd av personuppgifter

Korrigera dina uppgifter

Du har rätt att be oss korrigera felaktiga eller ofullständiga uppgifter om dig (och som du inte kan uppdatera dig själv med dina kontoinställningar eller genom våra kundtjänst).

Få åtkomst till eller porta dina uppgifter

Du kan begära information om dina uppgifter och kopior av sådana uppgifter.

Du kan också ha rätt att begära kopior av de uppgifter som du har lämnat till oss i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format där det är tekniskt möjligt.

Radera eller blockera dina uppgifter

Du kan begära att dina uppgifter raderas. Vi kanske inte kan radera dem på grund av det faktum att behandlingen av personuppgifter kan vara nödvändig för att fullgöra avtalet mellan dig och oss, för våra legitima affärsintressen (dvs. bedrägeribekämpning, stärka säkerheten), för att uppfylla våra juridiska skyldigheter (dvs. juridisk rapportering, revisionsskyldigheter). I vilket fall som helst kommer vi omedelbart att radera dem när vi kan göra det. Eftersom vi skyddar våra tjänster från oavsiktlig eller skadlig förlust och förstörelse, kan återstående kopior av dina uppgifter inte tas bort från våra säkerhetskopieringssystem under en begränsad tid (inom en vecka).

Invända mot eller begränsa användningen av dina uppgifter

Du kan kräva att vi inte behandlar dina uppgifter för vissa specifika ändamål (inklusive profilering) där sådan behandling baseras på berättigat intresse, till exempel för direktmarknadsföring. Om du motsätter dig sådan behandling kommer vi inte längre att behandla dina uppgifter för dessa ändamål såvida vi inte kan visa tvingande legitima skäl för sådan behandling eller sådan behandling krävs för utövande eller försvar av rättsliga anspråk.

Återkalla ditt samtycke

Om vi behandlar dina uppgifter baserat på ditt samtycke kan du återkalla ditt samtycke när som helst, och ange vilket samtycke du vill återkalla. Observera att återkallandet av ditt samtycke inte påverkar lagenligheten av någon behandling som grundar sig på sådant samtycke innan det återkallas.

Utöva dina rättigheter genom vårtintegritetsformulär

Du kan också kontakta den spanska dataskyddsmyndigheten eller någon annan tillämplig tillsynsmyndighet.

Regionala bestämmelser

Beroende på vilka lokala bestämmelser som gäller tillhandahåller vi ytterligare information. Granska om tillämpligt.

Storbritannien

Vår brittiska representant är Opodo Limited med momsregistreringsnummer 766445988. Kontakta oss via vårt integritetsformulär för att utöva en specifik rättighet, skicka andra kommentarer om skydd av personuppgifter eller ge förslag.


USA

Beroende på vilken stat du bor i kan olika lagar gälla (till exempel Kalifornien eller Virginia).

Kontakta oss via vårt (se föregående avsnitt) för att utöva en specifik rättighet, skicka andra kommentarer om skydd av personuppgifter eller ge förslag. integritetsformulär

Vi tillåter tredje parter att samla in dina uppgifter via våra plattformar och dela dem med tredje part för de affärsändamål som beskrivs i detta integritetsmeddelande (inklusive, utan begränsning, reklam och marknadsföring på våra plattformar och på andra ställen baserat på användarnas online-aktiviteter över tid och över våra plattformar, tjänster, och enheter). Kom ihåg att du kan blockera vissa cookies, för dessa ändamål, som beskrivs i vårt Meddelande om cookies.

Uppdateringar och tidigare versioner

Vi kan komma att ändra detta integritetsmeddelande då och då för att se till att det är uppdaterat. Tveka inte att besöka denna sida regelbundet så kommer du att veta exakt vad som gäller för dig. Vi kommer att notera det datum då ändringar senast infördes i detta integritetsmeddelande längst ned på denna sida, och eventuella ändringar kommer att träda i kraft vid publicering.

Senast uppdaterad: November 2021

Upptäcka fascinerande destinationer
ªCompass by Opodo
Med Compass by Opodo presenterar vi inspirerande destinationer som du kan nå från
F
Beklagar, men vi har tyvärr inte tillgång till den begärda sidan.
- Om du har skrivit in adressen manuellt, kontrollera att den stämmer. - Om du har klickat på en länk för att komma hit är det förmodligen fel på länken - Om du har kommit till hemsidan genom att klicka på en annan länk kan det hända att sessionen har avs
Vill du ha ditt boardingkort?
Automatisk incheckning, flygstatus i realtid och all information som behövs för resan – endast i appen
Behöver du hjälp?
r
Behöver du hjälp?