Vilka vi är

Introduktion

Hej! Vi är Vacaciones eDreams S.L.U., kända av dig som plattformens varumärke. När detta integritetsmeddelande nämner ”vi”, ”oss” eller ”vår” avser det Vacaciones eDreams S.L.U. som agerar som personuppgiftsansvarig.

Våra integritetslöften:

 • Vi värdesätter din integritet och datasäkerhet
 • Vi använder data för din bästa reseupplevelse hos oss
 • Du kontrollerar dina data
 • Flera plattformar, ett integritetsmeddelande

Tack för att du använder våra plattformar. Ditt förtroende är det viktigaste värdet för oss, det är därför vi i detta integritetsmeddelande kommer att visa dig vårt ansvar när det gäller integritet och säkerhet gällande dina uppgifter. Det enda du behöver göra är att läsa det, och om du har några frågor relaterade till det kan du berätta om det i vårtIntegritetsformulär . Efter det är du redo att boka ditt nästa äventyr via oss.

Vacaciones eDreams S.L. är ett spanskt företag med skatteregistreringsnummer ESPB61965778. Du kan kontakta oss via vårtIntegritetsformulärför alla dataskyddsfrågor.

Vi åtar oss att behandla dina uppgifter i enlighet med gällande dataskyddslagar, inklusive iakttagande av principerna för databehandling (t.ex. laglighet, rättvisa och öppenhet, begränsning av syfte, minimering av data, noggrannhet, lagringsbegränsning, integritet och konfidentialitet, och ansvarsskyldighet), och att endast behandla dina uppgifter för de ändamål som förklaras för dig i detta integritetsmeddelande eller enligt vad som anges i motsvarande datainsamlingsprocess, i enlighet med de lagliga grunderna som förklaras nedan (i avsnitt 2.10).


Vem är dataskyddsombudet?

Vi har ett gemensamt dataskyddsombud som övervakar den databehandling som utförs med avseende på din integritet och gällande bestämmelser.

Du kan kontakta dataskyddsombudets team via vårtIntegritetsformulärför att utöva alla datarättigheter, för att lösa alla frågor du kan ha om behandlingen av dina uppgifter och/eller för eventuella dataskyddsproblem som du vill diskutera med oss. Observera att vi kan be dig att verifiera din identitet och begäran innan vi vidtar ytterligare åtgärder på din begäran för korrekt hantering av din begäran och i säkerhetssyfte.


Definitioner

För att få en bättre förståelse för detta integritetsmeddelande har vi utarbetat ett definitionsavsnitt som innehåller följande begrepp: Automatiserade beslut, personuppgiftsansvarig, personuppgiftsbiträde, datarättigheter, lagliga grunder, personuppgifter, plattformar, känsliga personuppgifter och tredjeländer.

Automatiserade beslut: Beslut som enbart baseras på automatiserad behandling, inklusive profilering, som ger rättsliga effekter för individen eller på liknande sätt påverkar dem väsentligt (enligt definitionen i artikel 22.1 i EU:s allmänna dataskyddsförordning - GDPR).
Obs! Som du hittar förklarat nedan (i avsnitt 2) fattar vi inga automatiserade beslut

Personuppgiftsansvarig: den som ansvarar för att fastställa ändamålen och metoderna för behandling av dina uppgifter.
Obs! Vi är personuppgiftsansvariga för dina uppgifter enligt de villkor som beskrivs i detta integritetsmeddelande. Om du väljer att boka en resa via våra plattformar kommer vi att skicka dina uppgifter till andra personuppgiftsansvariga – transportören eller leverantören av andra tjänster (t.ex. bokningspartnern eller de globala distributionssystemen), som återigen kommer att använda dina uppgifter för sina egna ändamål och baserat på deras egna medel, enligt beskrivningen i deras egna integritetsmeddelanden (som publiceras på deras webbplatser). Nedan kan du se översikten över kategorier av personuppgiftsansvariga som vi kan dela uppgifterna med. Under alla omständigheter kommer utlämnandet av dina uppgifter till en tjänsteleverantör att ske i enlighet med gällande lagar. Varje personuppgiftsansvarig är ansvarig för dina uppgifter och måste, i händelse av en incident inom dess omfattning, hantera dem och svara på lämpligt sätt, enligt tillämplig lag.

Personuppgiftsbiträde: en tredje part som endast hjälper till att uppnå de syften som fastställs av den personuppgiftsansvarige.
Obs! Vi som personuppgiftsansvarig använder många tredjepartstjänster som vi lägger ut vissa delar av vår verksamhet till som vi inte gör själva av olika skäl, till exempel kostnadseffektivitet. Ett personuppgiftsbiträde får endast behandla dina uppgifter i enlighet med våra dokumenterade instruktioner och i enlighet med tillämplig lag, så vi har fortfarande ansvar för dina uppgifter och de kommer inte att kunna behandla dina uppgifter för något oförenligt ändamål.

Datarättigheter: Alla har rätt till skydd av sina personuppgifter. När vi använder termen ”datarättigheter” hänvisar vi kortfattat till tillämpliga dataskyddsrättigheter.
Obs! Dataskyddsförordningar gör det möjligt för dig att utöva dina rättigheter att bli informerad, få tillgång till, korrigera, radera, begränsa behandling, invända, återkalla ditt samtycke, data överföring och rättigheter relaterade till automatiserat beslutsfattande och profilering, när så är tillämpligt.

Lagliga grunder: behandling av dina uppgifter ska endast vara laglig om minst en av dessa grunder gäller (artikel 6 i GDPR).
Obs! För de sex rättsliga grunderna som omfattas av lagen kommer vi i huvudsak att förlita oss på samtycke, avtal, juridisk skyldighet eller legitimt intresse. I undantagsfall kan vi dock förlita oss på vitala intressen eller offentliga uppgifter. Du hittar mer information nedan (i avsnitt 2).

Personuppgifter (i detta integritetsmeddelande även kallade ”dina uppgifter”): all information som direkt eller indirekt identifierar eller är identifierbar som dig, som en fysisk person.

Plattformar: alla tjänster (webbplatser, appar, callcenter osv.) som underlättar interaktioner mellan dig och oss.

Känsliga personuppgifter: uppgifter relaterade till ras, etnisk grupp, religion, hälsa, sexuell läggning och biometriska uppgifter utgör särskilda kategorier av uppgifter (enligt definitionen i artikel 9 i GDPR).
Obs! Som du hittar förklarat nedan (i avsnitt 3.7) behöver vi inte behandla känsliga personuppgifter normalt.

Tredjeländer: länder där GDPR-systemet inte är tillämpligt. För närvarande menar vi med tredjeländer alla länder som ligger utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (dvs. utanför Europeiska unionen, Island, Liechtenstein och Norge).

Varför behandlar vi dina uppgifter?

Huvudsyftet är att erbjuda dig reserelaterade medlingstjänster i enlighet med våra allmänna villkor. Detta inkluderar de specifika syften som omfattas här.

I detta avsnitt informerar vi dig också om den rättsliga grunden för hur vi behandlar uppgifter för enskilda ändamål. Beroende på den rättsliga grunden för vår behandling av dina uppgifter kan du ha särskilda datarättigheter tillsammans med de vanliga datarättigheterna. I enskilda fall har du till exempel rätt att invända mot behandlingen av dina uppgifter (du hittar ytterligare information under avsnitt 6).

Bokning

Laglig grund: #Kontrakt #Berättigat intresse #Ditt samtycke

Under inköpsprocessen ber vi dig endast om de uppgifter som vi behöver för att förse dig med våra medlingstjänster för att avtala reseprodukter. Du kan gå igenom bokningsprocessen på någon av våra plattformar.

Detta inkluderar att slutföra och hantera din bokning, bedöma tilläggsprodukter, skicka avtalsbaserade meddelanden till dig via e-post, samtal eller SMS i samband med din bokning (t.ex. bekräftelser, ändringar och påminnelser) och svara på dina frågor. Sådan kommunikation kan hanteras av oss eller av våra resepartners. I detta avseende strävar vi efter att visa dig de mest relevanta reseuppgifterna och hjälpa dig på ett personligt sätt med din bokning och efterbokning. Dessa behandlingsaktiviteter är nödvändiga för utförandet av ett avtal som du är part i eller för att vidta åtgärder på din begäran innan du ingår ett avtal.

Vi kan spara dina uppgifter för framtida bokningar för att göra det enklare för dig att slutföra en bokning hos oss. Denna behandling är nödvändig för berättigade intressen, nämligen att vi har ett kommersiellt intresse av att underlätta ytterligare bokningar. Observera dock att dina betalningsuppgifter endast kommer att sparas för framtida bokningar om du har ett Prime-abonnemang, eftersom det kommer att vara nödvändigt för utförandet av det avtal som du är part i, annars måste du ge oss ditt samtycke till användningen av betalningsuppgifter för framtida bokningar. Kom ihåg att en Prime-prenumeration kräver att minst ett giltigt kreditkort har tilldelats för att hantera prenumerationsbetalningen. Om du vill sluta betala för det måste du säga upp ditt Prime-abonnemang på ditt konto eller via vår kundtjänst, i enlighet med Prime-villkoren.

Vi kan också fråga dig när det behövs för ditt samtycke för att hämta bokningsinformationen som du redan har lämnat så att du inte behöver ange dina uppgifter igen i samma bokningsprocess.

Vi kan också använda din geolokalisering för att ge dig en bättre sökupplevelse för att förifylla sökformulärets "ursprungsfält". Denna behandling av personuppgifter är endast möjlig om du samtycker till det.

Tänk på att de identifieringsuppgifter vi använder internt är den e-postadress som du anger i din bokning eller ditt konto. Om du tror att vi behandlar en felaktig e-postadress, kontakta vår kundtjänst så snart som möjligt.


Användarkonto

Laglig grund: #Kontrakt #Ditt samtycke #Berättigat intresse

Du kan skapa ett användarkonto på våra plattformar, så att vi kan använda dina uppgifter för att hantera ditt konto. Du kan också prenumerera på våra program för våra kunder (t.ex. Prime-konto). Vi kommer att behandla dina uppgifter i syfte att visa dig den mest relevanta reseboknings- och efterbokningsupplevelsen, så att du kan få de tjänster och funktioner som omfattas av våra Allmänna villkor .

Dessa behandlingsaktiviteter relaterade till användarkontot är nödvändiga för utförandet av ett avtal som du är part i.

På samma sätt kan vi spara dina uppgifter för framtida bokningar för att göra det lättare för dig att slutföra en bokning hos oss och känna igen dig när du besöker våra plattformar igen, för att förbättra din användarupplevelse. Denna behandling är nödvändig för berättigade intressen, nämligen att vi har ett kommersiellt intresse av att underlätta ytterligare bokningar. Tänk på att om du invänder mot att bli igenkänd när du besöker våra plattformar kan detta begränsa utseendet på specifika erbjudanden eller fördelar som skulle ha riktats till dig om du inte skulle ha invänt mot denna behandling.

Dessutom påminner vi dig om att om du har ett Prime-konto kommer vi att lagra dina betalningsuppgifter säkert bland betalningsmetoderna för ditt Prime-konto. Denna behandlingsaktivitet är nödvändig för utförandet av ett avtal som du är part i.


Reserelaterade tjänster

Laglig grund: #Kontrakt #Ditt samtycke #Berättigat intresse

Vi kan erbjuda dig andra reserelaterade tjänster baserat på vår roll som resebyrå enligt beskrivningen i våra allmänna villkor.

Detta integritetsmeddelande ska gälla för sådan databehandling baserat på andra reserelaterade tjänster som tillhandahålls av oss. Denna behandling är nödvändig för utförandet av ett avtal som du är part i eller för att vidta åtgärder på din begäran innan du ingår ett avtal.

Vi kan begära ditt tillstånd att behandla dina personuppgifter för vissa ändamål relaterade till våra reserelaterade tjänster, såsom att kontakta dig via specifika snabbmeddelandeplattformar som skiljer sig från de som anges i underavsnittet ”Bokning” (t.ex. Whatsapp, Telegram osv.), eller för att skicka information som tidigare begärts av resetjänstleverantörer. I sådana fall kommer vi att behandla dina personuppgifter när du har gett oss ditt samtycke.


Kommunikation

#Kontrakt #Ditt samtycke #Berättigat intresse

I linje med de meddelanden som redan nämnts ovan (i avsnitt 2.1. Bokning), kan vi kontakta dig på olika sätt som du tillhandahåller, och för avtalsrelaterade ändamål (t.ex. nödsituationer, frågor, påminnelser, varningar eller kvalitetskommunikation).

För att kontakta dig när en resetjänstleverantör inte kommer att kunna tillhandahålla dig tjänsten (t.ex. på grund av konkurs, insolvens eller motsvarande) och det kan påverka din bokning. Denna behandling är nödvändig för utförandet av ett avtal som du är part i eller för att vidta åtgärder på din begäran innan du ingår ett avtal.

För att svara på frågor eller förfrågningar från dig eller någon resetjänstleverantör och hantera dem via någon av våra kontaktkanaler (t.ex. e-post, telefon, sociala medier, chattrobot osv.). Vi strävar efter att upprätthålla vår bästa kundservicenivå och vi är uppmärksamma på den personliga situationen för var och en av våra olika kunder för att anpassa våra tjänster. Om behandlingen är relaterad till de tjänster som tillhandahålls är behandlingen nödvändig för utförandet av ett avtal som du är part i.

För att försöka komma ihåg din sökning och kontakta dig omedelbart efter, om du inte har slutfört en bokning online, eftersom vi anser att denna extra tjänst gynnar dig, genom att låta dig fortsätta med en bokning utan att behöva fylla i dina bokningsuppgifter igen. Denna behandling är nödvändig för berättigade intressen, eftersom vi har ett kommersiellt intresse av att underlätta ytterligare bokningar.

För att informera dig om hur du kontaktar oss om du behöver hjälp medan du är borta eller andra uppgifter som vi anser kan vara användbara för dig i din planering eller för att få ut det mesta av din resa, eller uppgifter om kommande resor eller en sammanfattning av tidigare bokningar som du gjort hos oss. Denna behandling är nödvändig för berättigade intressen, eftersom vi har ett kommersiellt intresse av att underlätta ytterligare bokningar.

Vi kan behöva skicka andra administrativa meddelanden till dig, vilket kan inkludera säkerhetsvarningar. Denna behandling är nödvändig för utförandet av ett avtal som du är part i eller för att vidta åtgärder på din begäran innan du ingår ett avtal.

För att bjuda in dig att delta i en marknadsundersökning eller för att be dig att ge en recension av din upplevelse med oss och med resetjänstleverantören. Tänk på att dessa synpunkter kan vara tillgängliga för andra kunder för att hjälpa dem att fatta beslut om en produkt eller en tjänst. Om du samtycker till att delta i marknadsundersökningar kommer vi att förklara de uppgifter som samlats in och hur de skulle användas ytterligare. I de fall då du deltar i en marknadsundersökning hos oss kommer vi att behandla dina personuppgifter när du har gett oss ditt samtycke. Men om vi ber dig om en recension av din upplevelse med oss eller resetjänstleverantören kommer behandlingen av dina personuppgifter att vara nödvändig för legitima intressen, eftersom vi har ett intresse av att känna till din kundnöjdhetsgrad och kvalitetsuppfattning om de tjänster du har fått.


Marknadsföringsaktiviteter

Lagliga grunder: #Berättigat intresse #Ditt samtycke

Under vissa omständigheter som beskrivs nedan kan vi använda dina personuppgifter för marknadsföringsändamål.

För att skicka dig regelbundna nyheter om reserelaterade produkter och tjänster. Du kan avsluta prenumerationen på e-postmarknadsföringskommunikation enkelt och när som helst, bara genom att klicka på länken för att avsluta prenumerationen som ingår i varje nyhetsbrev eller annan kommunikation.

För att administrera eventuella marknadsföringsaktiviteter där du deltar. När du bokar hos oss prenumererar du på våra nyhetsbrev, såvida du inte säger något annat innan du bekräftar din bokning. Kom ändå ihåg att du kommer att kunna avsluta prenumerationen när som helst i varje kommersiell kommunikation genom att klicka på länken för att avsluta prenumerationen.

Vi kan visa dig anpassade erbjudanden på våra plattformar eller tredje parts plattformar (inklusive sociala medier) och innehållet på webbplatsen som visas för dig kan vara personligt anpassat. Sådana erbjudanden kan bokas på vår webbplats, på webbplatser med gemensamma varumärken, eller kan vara andra tredjepartserbjudanden eller produkter som vi tror att du kan tycka vara av intresse.

Vi kan visa dig anpassade erbjudanden i det innehåll som visas för dig på våra plattformar när du får tillgång till dem eller på tredje parts plattformar (inklusive sociala medier). Sådana erbjudanden kan bokas på vår webbplats och kan bestå av andra tredjepartserbjudanden eller produkter som vi tror att du kan finna av intresse, alltid relaterade till de tjänster vi tillhandahåller dig. När vi använder cookies för detta ändamål kommer vi att förlita oss på ditt samtycke (för mer information, se vårtMeddelande om cookies).

). I annat fall kommer vi för det mesta att använda dina identifierings- och kontaktuppgifter pseudonymiserade (t.ex. hashing av dina uppgifter) för detta ändamål, och vi kommer att förlita oss på våra legitima intressen så länge du är vår kund för att visa dig våra reserelaterade produkter och tjänster för du redan har anlitat. Detta kommer endast att göras om du har ett konto hos motsvarande digitala företag som tillhandahåller onlineannonseringstjänster, och de har möjlighet att matcha dina uppgifter på ett säkert sätt baserat på deras villkor som gäller för ditt konto med dem.


Samtals- och chattinspelningar

Lagliga grunder: #Berättigat intresse #Ditt samtycke #Kontrakt

Vi kan behandla och spela in dina samtal och onlinekommunikation för kvalitets-, avtals- och juridiska ändamål när du kontaktar vår kundtjänst.

Alla samtal eller chattar spelas inte in. När du kontaktar kundtjänst måste vi dock, på grund av avtalsmässiga och juridiska ändamål, registrera dem, även om de lagras under en begränsad tid och raderas automatiskt därefter (såvida vi inte har ett berättigat intresse av att behålla sådana inspelningar under en längre period, inklusive bedrägeriutredning och i juridiskt syfte). Dessa behandlingsaktiviteter är nödvändiga för utförandet av ett avtal som du är part i.

När det gäller de samtal och onlinekommunikationer som spelas in för kvalitetsändamål är dessa behandlingsaktiviteter nödvändiga för att bevara vårt berättigade intresse av att förbättra kvaliteten på våra tjänster.

Vi påminner dig om att vår personal också kan be om autentiseringsfrågor, så att dina bokningsuppgifter hålls konfidentiella.

I vissa jurisdiktioner måste vi begära ditt samtycke för att kunna spela in samtalet (t.ex. när samtalet görs från Tyskland).


Förbättra våra tjänster eller utveckla nya tjänster

Laglig grund: #Berättigat intresse

Vi använder data för analytiska ändamål. Huvudmålet här är att optimera våra onlineplattformar efter dina behov, vilket gör vår webbplats enklare och roligare att använda. Vi strävar efter att använda pseudonymiserade eller anonymiserade uppgifter för dessa analytiska ändamål.

Detta är en del av vår strävan att förbättra användarupplevelsen. Med användarupplevelse menar vi konkret:

 • test- och felsökningsändamål, och
 • att förbättra funktionaliteten och kvaliteten på våra resetjänster online.

Behandlingen av dina personuppgifter kommer att vara nödvändig för legitima intresseändamål, eftersom vi har ett intresse av att förbättra nätverks- och informationssäkerheten och eftersom vi har ett intresse av att förbättra kvaliteten på våra tjänster.

Slutligen kommer vi också att utarbeta anonymiserad statistik om webbplatsens totala konverteringsgrad. Denna behandling är nödvändig för legitima intressen, eftersom vi har ett kommersiellt intresse av att bedöma andelen användare som har blivit kunder.


Främjande av en säker och pålitlig tjänst

Laglig grund: #Juridisk skyldighet #Berättigat intresse

För att skapa en pålitlig miljö för dig, dina medresenärer, våra affärspartner och våra reseleverantörer kan vi använda uppgifter för att upptäcka och förhindra bedrägerier och andra olagliga eller oönskade aktiviteter, såväl som för säkerhetsändamål (t.ex. autentisering av användare och bokningar). För sådana ändamål kan vi behöva stoppa eller reservera vissa bokningar.

Ett exempel på detta är vår lösenordspolicy med fem försök (om du felaktigt anger ditt lösenord fler än fem gånger kommer vi att blockera ditt konto och kräva att du ändrar ditt lösenord).

Ett annat exempel är vår förebyggande kontroll av stulna uppgifter på internet (om vi kan ha någon antydan om att dina uppgifter kan ha äventyrats kan vi också blockera ditt konto och be dig att återaktivera det med ett nytt lösenord).

Med dessa exempel skyddar vi bland annat dina uppgifter och minskar risken för bedrägerier. Eftersom vissa av dessa säkerhetsåtgärder är obligatoriska enligt lag och internationella standarder, är motsvarande behandling av personuppgifter nödvändig för att uppfylla en rättslig skyldighet som vi är föremål för. I andra fall har vi infört säkerhetsåtgärder som kräver behandling av personuppgifter för legitima intressen, eftersom vi har ett intresse av att förhindra bedrägerier.


Juridiska och efterlevnadsändamål

Laglig grund: #Juridisk skyldighet #Berättigat intresse

I vissa fall kan vi behöva använda dina uppgifter för att hantera och lösa rättsliga tvister, för regulatoriska utredningar och efterlevnad, för att genomdriva våra Allmänna villkoreller för att uppfylla lagliga förfrågningar från brottsbekämpande myndigheter.

Denna behandling är nödvändig för legitima intressen, eftersom vi har ett intresse av att förhindra bedrägerier och försvara våra rättigheter och intressen.


Laglig grund som vi förlitar oss på

De viktigaste lagliga baserna som vanligtvis används är #Ditt samtycke #Kontrakt #Juridisk skyldighet #Berättigat intresse

 • Ditt  samtycke: du gav ditt samtycke till en specifik användning av dina uppgifter. Vi kommer alltid att inhämta ditt samtycke till att samla in och behandla dina uppgifter såvida inte en annan laglig grund gäller. Vi kommer att ge dig transparent information när samtycke inhämtas. Denna information kommer att tillhandahållas i ett tillgängligt format, skrivet på ett tydligt språk. Om uppgifterna inte erhålls direkt från dig kommer dessa uppgifter att lämnas ut till dig inom en rimlig period efter att uppgifterna har erhållits.
 • Avtal: du har ett avtal eller föravtal med oss. När du till exempel bokar ett flygbolag eller hotell hos oss, eller när du godkänner våra allmänna villkor eller någon annan av våra villkor (t.ex. Prime-villkor) behöver vi relevanta uppgifter för att behandla din bokning eller hantera ditt konto.
 • Rättslig förpliktelse: Vi har en rättslig förpliktelse. Normalt kräver bokförings- och skatteregler lagring av nödvändiga uppgifter för efterlevnadsändamål.
 • Berättigat intresse: det ligger i vårt berättigade intresse och bedöms inte påverka dina rättigheter och friheter på ett betydande sätt.

Andra lagliga grunder, Endast exceptionellt använd:

 • Vitalt intresse: Du eller en tredje part har ett viktigt intresse. Vi kommer normalt inte att behandla uppgifter baserat på denna rättsliga grund, men om vi gör det kommer vi att meddela dig.
 • Offentlig uppgift: Vi har en offentlig uppgift att utföra. Vi kommer normalt inte att behandla uppgifter baserat på denna rättsliga grund, men om vi gör det kommer vi att meddela dig.


Vi fattar inte automatiserade beslut

Vi fattar inte automatiserade beslut som kan ge rättsverkningar eller på liknande sätt påverka dig avsevärt. Vi fattar inga beslut baserade enbart på automatiserad behandling, utöver det legitima intresset av bedrägeribekämpning och anpassning av din användarupplevelse, marknadsföring och reklam, som inte kommer att ge rättsliga effekter eller på liknande sätt väsentligt påverka dig.

Som nämnts tidigare kommer ett sådant automatiserat beslut inte att ge några rättsliga effekter eller på liknande sätt väsentligt påverka dig. Om vi fattar ett automatiserat beslut kommer vi att vidta alla lämpliga åtgärder och informera dig.

Typer av data

Vi erbjuder dig ett brett utbud av tjänster, som du också kan använda på ett brett spektrum av sätt. Beroende på om du kontaktar oss online, via telefon eller på annat sätt och på vilka tjänster du använder kan olika data från olika källor komma att spelas in. Mycket av de uppgifter vi behandlar tillhandahålls av dig när du använder våra tjänster eller kontaktar oss, till exempel när du registrerar dig och anger ditt namn eller e-postadress eller adress (uppgifter som du lämnar till oss). Vi tar också emot den tekniska enheten och åtkomstdata som automatiskt samlas in när du interagerar med våra tjänster. Detta kan till exempel vara information om vilken enhet du använder (#Data vi samlar in från dig).
De typer av data som är relaterade till en person grupperas i följande datakategorier (kategorier är inte exklusiva och data kan överskrida flera kategorier):

Identifierings- och kontaktuppgifter

Uppgifter som du lämnar till oss Uppgifter som används för att identifiera dig som en fysisk person och/eller uppgifter som vi använder för att kontakta dig.

Till exempel ditt namn, efternamn, kön, nationalitet, faktureringsadress, födelsedatum, e-postadress och telefonnummer

Tänk på att din e-postadress kommer att vara dina identitetsuppgifter. Vi kommer att kunna länka dina uppgifter baserat på din e-postadress.


Konto- och inställningsdata

Uppgifter du ge oss uppgifter som du genererar när du använder ditt konto.

Till exempel e-post och lösenord (vi lagrar aldrig lösenorden i en icke-krypterad form), prisvarningar, sökhistorik, specifika inställningar, föredragna val och andra uppgifter som sparats i ditt konto. Detta gäller även om du har ett eDreams Prime-konto.


Betalningsdata

Uppgifter du ge oss uppgifter som du ger oss för att utföra betalningen.

Vanligtvis innebär detta betalkortsuppgifter. Till exempel kreditkortsnummer, kortinnehavarens namn och utgångsdatum (vi lagrar aldrig kreditkortsdata i en icke-krypterad form).


Reserelaterade uppgifter

Uppgifter du ge oss uppgifter som du lämnar till oss under bokningsprocessen, allt du väljer i beställningsformuläret och vad du senare ändrar eller köper som tillägg till den ursprungliga beställningen.

Till exempel ID- och/eller passets nummer och utgångsdatum, kontaktuppgifter, resepreferenser, boardingkort eller e-biljetter.

Tänk på att om du tillhandahåller uppgifter från resesällskap bör du tidigare ha fått andra personers samtycke innan du ger oss deras uppgifter och resepreferenser, eftersom all åtkomst till att visa eller ändra deras uppgifter endast kommer att vara tillgänglig via ditt konto eller e-post.


Kommunikationsdata

Uppgifter du ge oss uppgifter som vi samlar in från dig uppgifter från all text och röstkommunikation som utbyts mellan dig och oss i samband med dina förfrågningar.

Till exempel kundsupportärenden, metadata och anteckningar som genereras av våra system och agenter.


Surf- och enhetsdata

Uppgifter som vi samlar in från dig Uppgifter som vi automatiskt kan samla in från din enhet när du besöker våra plattformar.

Till exempel IP-adress, webbläsartyp, internetleverantörer, geografisk plats, tekniska data om enheten, sidor som nås och länkar som klickas, tid och varaktighet för begäran och besök och den metod som används för att skicka begäran till servern.

Observera att vi kan koppla dessa uppgifter till ditt konto.

Vissa av dessa uppgifter kan samlas in med hjälp av olika typer av cookies eller liknande tekniker. För mer information, se vårtMeddelande om cookies


Varför behandlar vi inte känsliga personuppgifter?

Vi strävar efter att begränsa de omständigheter under vilka vi samlar in och behandlar känsliga personuppgifter. Undvik att förse oss med känsliga personuppgifter om det inte är absolut nödvändigt och specifikt begärt.

Ett exempel för vilket vi kan samla in och behandla sådana uppgifter skulle vara om exceptionella omständigheter uppstod, till exempel en hälsokris, där vi kan erbjuda dig möjligheten att förse oss med alla relevanta uppgifter för att dela dem med motsvarande bokade flygbolag, till exempel för att underlätta incheckningsprocessen eller på grund av obligatoriska skäl.

Under alla omständigheter kommer motsvarande lämpliga säkerhetsåtgärder att implementeras för att skydda dina känsliga personuppgifter i enlighet med detta integritetsmeddelande.

Dessutom kan du be oss att informera flygbolaget, hotellet osv. om en särskild tjänst (t.ex. en meny eller ett anpassat rum) som kan utgöra känsliga personuppgifter eftersom de kan antyda eller föreslå uppgifter om din religion, hälsa eller andra relaterade uppgifter. I vilket fall som helst kommer denna information inte att vara obligatorisk att tillhandahålla i någon av våra bokningskanaler, så du är fri att antingen tillhandahålla den eller inte


Vad händer med de uppgifter som tillhör barn?

Våra tjänster är inte avsedda för minderåriga, enligt beskrivningen i våraAllmänna villkor

De begränsade fall där vi kan behöva samla in minderårigas uppgifter skulle vara som bokningspassagerare.

Om vi blir medvetna om att vi har behandlat ett barns uppgifter utan giltigt samtycke från en förälder eller vårdnadshavare kommer vi att radera dem.


Uppgifter som vi samlar in från tredje parter

Vi erhåller lagligen uppgifter om dig från affärspartners och andra oberoende tredjepartskällor (t.ex. kontaktuppgifter som e-post, köp eller demografiska uppgifter). Vi kan få sådan information från bedrägeribekämpningsföretag när den valda betalningsmetoden har äventyrats, reseförsäkringsbolag när de anställs och reserelaterade tjänsteleverantörer som tidigare har hanterat dina uppgifter. I alla dessa fall kommer vi att behandla dina uppgifter i enlighet med detta integritetsmeddelande.

Mottagare av dina uppgifter

Vi har ett särskilt nära samarbete med vissa tjänsteleverantörer (t.ex. resetjänstleverantörer, säkerhetstjänstleverantörer osv.) som normalt kan fungera som personuppgiftsansvarig eller Personuppgiftsbiträde beroende på deras omständigheter (t.ex. deras syften och typ av uppgifter som de behandlar, deras relation till dem, dig och oss, deras ansvar enligt lag osv.). Vi väljer härunder deras huvudkategorier.

Tjänsteleverantörer

För att kunna tillhandahålla dig våra tjänster måste vi dela dina uppgifter med tredje parter. Vi kommer att definiera och reglera dataöverföringen eller behandlingen enligt avtal när det krävs enligt lag med lämpliga säkerhetsåtgärder.

 • Resetjänstleverantör som du bokade hos den personuppgiftsansvarige (t.ex. flygbolag eller transportörer, hotell, biluthyrningsföretag, leverantörer av turisttjänster osv.). På vår plattform kan det finnas tjänster som helt eller delvis tillhandahålls av våra reseaffärspartner. Reseaffärspartners villkor och integritetsmeddelanden gäller, och i så fall hittar du en länk till dem i bokningskanalen.
 • Andra leverantörer av resetjänster som är nödvändiga eller ger ett mervärde för utförandet av våra tjänster som personuppgiftsansvarig Personuppgiftsbiträde (t.ex. reseförsäkringar, globala distributionssystem eller datoriserade bokningssystem, boknings- och biljettombud, researrangörer, resemetasökare, rese- och incheckningsleverantörer, kalenderlösningar, leverantörer av skaderegleringstjänster osv.). De gör det möjligt att erbjuda dig våra tjänster och hjälpa oss att göra alla ansträngningar för att ha de bästa alternativen till bästa pris. När vi delar dina uppgifter med andra personuppgiftsansvariga på detta sätt får du möjlighet att granska deras integritetspolicy och villkor först, så att du kan förstå hur den tjänsteleverantören kommer att använda dina uppgifter.
 • Kundservice och supportverktyg Personuppgiftsbiträde (t.ex. verktyg för kundkommunikation, callcenteragenter osv.). Vi arbetar med kundtjänstleverantörer och verktyg för att svara på dina förfrågningar och hantera kommunikation med dig om det behövs.
 • Betalnings- och bedrägeritjänster Personuppgiftsansvarig (t.ex. betalningsbehandlare, banker, bedrägeribekämpning och tjänster för hantering av återkrav osv.). När du betalar på vår plattform (som i alla andra) måste en uppsättning långa kedjor av tekniska operationer ske innan betalningsbegäran accepteras av din bank och meddelas oss. Vi använder även tjänsteleverantörer för att upptäcka bedrägeririsker.
 • Informationssäkerhetstjänster Personuppgiftsbiträde . Vi arbetar med informationssäkerhetstjänster för att skydda dina uppgifter.
 • IT-infrastrukturleverantörer Dataprocessor (t.ex. värdtjänstleverantörer). De hjälper oss att förse dig med en tillgänglig och säker plattform.
 • Programvarulösningar och ingenjörer Dataprocessor . Programvarulösningar och ingenjörer hjälper oss att arbeta dagligen och att fortsätta förbättra våra tjänster.
 • Analytiska tjänsteleverantörer Personuppgiftsbiträde De förser oss med nödvändiga uppgifter för att förstå användningen inom vår plattform, se om det finns några buggar eller bestämma hur vi kan förbättra våra tjänster.
 • Kundrelationshantering och marknadsföringslösningar Personuppgiftsbiträde Personuppgiftsansvarig . De gör det möjligt för oss att hantera anpassad kommersiell kommunikation. Några av dem hjälper oss också att visa anpassade annonser över hela internet. Andra syften är att möjliggöra intressebaserat innehåll eller riktad reklam under hela din onlineupplevelse (t.ex. webb, e-post, anslutna enheter, appar osv.).
 • Personuppgiftsansvarg för sociala plattformar. När du loggar in med dina sociala medier, klickar på en ”gilla”-knapp för sociala medier som är integrerad i våra plattformar via plugins eller använder några sociala medietjänster för att interagera med oss kan dina uppgifter delas mellan oss och leverantörerna av sociala medier (t.ex. dina användarnamn, e-postadress, profilbilder, din kontakt osv.).
 • Finansiella, administrativa och juridiska tjänster och verktyg Personuppgiftsbiträde Personuppgiftsansvarig (t.ex. bokföringssystem, juridiska tjänsteleverantörer, inkassobyråer, företagsförsäkringar osv.).


Våra koncernföretag

Vi delar dina uppgifter inom våra koncernföretag för interna ändamål relaterade till centralisering av ledningen.

I synnerhet centraliserar vi behandlingen av dina uppgifter genom det spanska dotterbolaget eDreams International Network, SLU, som agerar som personuppgiftsansvarig för interna administrativa ändamål. På samma sätt delar vi dina uppgifter som kunder med andra företag från vår koncern, för att hantera de tjänster som tillhandahålls av oss som personuppgiftsansvarig och för ansvarsändamål som en grupp av åtaganden, inklusive finansiella, skattemässiga och juridiska skyldigheter. De företag som ingår i vår företagsgrupp beskrivs i våra Allmänna villkor Vår koncern har en gemensam koncernintegritetspolicy som gäller för alla för att säkerställa att all databehandling som utförs inom vår koncern sker enligt samma nivå av säkerhetskrav och kommer att behandlas uteslutande för samma ändamål för vilka uppgifterna hade samlats in, enligt gällande lagar.


Behöriga myndigheter

Vi kan lämna ut dina uppgifter till brottsbekämpande myndigheter i den mån det krävs enligt lag eller är absolut nödvändigt för att förhindra, upptäcka eller lagföra brottsliga handlingar och bedrägerier eller om vi på annat sätt är juridiskt skyldiga att göra det, vilket kommer att fungera som personuppgiftsansvarig.

Vi kan behöva lämna ut dina uppgifter vidare till behöriga myndigheter för att skydda och försvara våra rättigheter eller egendomar, eller tredje parts rättigheter och egendomar. Vi är också skyldiga enligt lag att dela din information med administrativa organ när vi tillhandahåller dig våra online-resebyråtjänster under vissa omständigheter.


Andra

(transparent informerat till dig och med ditt samtycke till utlämnandet, om tillämpligt)

Dessa mottagare kan befinna sig utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), vilket innebär internationella dataöverföringar. För mer information om detta, se nedan (avsnitt 5.3).

Ditt dataskydd

Säkerhetsåtgärder

Även om ingen onlinetjänst kan garantera absolut säkerhet, designar vi våra system och enheter med din säkerhet och integritet i åtanke. Vi arbetar för att implementera lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa en säkerhetsnivå som är lämplig för risken, inklusive till exempel följande.

Några exempel på säkerhetsåtgärder som vi genomför är följande:

 • Vi tillämpar pseudonymisering och kryptering av personuppgifter, när så är lämpligt. När vi till exempel hanterar betalningsuppgifter följer vi Payment Card Industry Data Security Standards (PCI DSS) eller när du använder våra onlineplattformar skickas dina uppgifter via en säker anslutning med Hypertext Transfer Protocol Secure (HTTPS) som krypterar dina uppgifter via internet, vilket undviker att någon stjäl dina uppgifter under överföring.
 • Vi arbetar för att tillhandahålla konfidentialitet, integritet, tillgänglighet och motståndskraft för behandlingsystem och tjänster. Vi har fysiska, elektroniska och procedurmässiga säkerhetsåtgärder på plats när det gäller insamling, lagring och utlämnande av dina uppgifter. Våra säkerhetsprocedurer innebär att vi kan be dig att verifiera din identitet innan vi förser dig med konfidentiell information, och våra plattformar erbjuder säkerhetsfunktioner som skyddar mot obehörig åtkomst och dataförlust.
 • Vi strävar efter att kunna återställa tillgängligheten och tillgången till personuppgifter i tid i händelse av en fysisk eller teknisk incident.
 • Vi implementerar en process för att regelbundet testa, bedöma och utvärdera effektiviteten hos tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa säkerheten för behandlingen


Rutiner för lagring

Vi kommer att behålla dina uppgifter så länge vi anser det nödvändigt för att du ska kunna använda våra tjänster, för att tillhandahålla våra tjänster till dig, följa gällande lagar, lösa tvister med någon part och på annat sätt så att vi kan bedriva vår verksamhet (inklusive för att upptäcka och förhindra bedrägerier eller andra olagliga aktiviteter). Alla dina uppgifter som vi lagrar kommer att omfattas av detta integritetsmeddelande.

Vanligtvis behandlar vi dina uppgifter under en period av högst fem år, sedan din senaste resa eller ytterligare åtgärder relaterade till den avslutades eller sedan du utförde din senaste åtgärd relaterad till ditt konto för de ändamål som beskrivs ovan. När det gäller oavslutade bokningar kan vi lagra informationen i ett år för säkerhet och bedrägeribekämpning, såvida vi inte behöver lagra den under längre perioder för att uppfylla våra rättsliga skyldigheter.

Andra specifika villkor kan gälla, t.ex. en maximal period på tre år för ansvarsskyldighetssyften avseende dataskyddsrelaterade interaktioner, eller en maximal period på tio år för skatte- och redovisningssyften.

Om du ger oss din e-postadress, men då kan du inte slutföra din bokning, kommer vi endast att behålla din e-postadress tillfälligt och i vilket fall som helst under en period på högst sju dagar för att hjälpa dig med bokningen om du fortfarande är intresserad.

För anpassade erbjudanden kommer du regelbundet att få e-posterbjudanden från oss, och i varje e-postmeddelande kommer det att finnas ett tydligt och enkelt sätt att avsluta prenumerationen och därför invända mot denna typ av behandling. Vi kommer att behålla och använda dina uppgifter för detta ändamål tills du avregistrerar dig eller efter två år sedan den senaste interaktionen med oss (t.ex. utföra en sökning, utföra en bokning eller uppdatera ditt Prime-medlemskap).

För de behandlingsaktiviteter som baseras på ditt samtycke kommer vi att lagra dina personuppgifter så länge som sådana behandlingsaktiviteter är nödvändiga för det ändamål för vilket de samlades in, såvida du inte återkallar ditt samtycke eller begär att de raderas före det datumet och det inte finns något juridiskt eller rättsligt mandat att behålla personuppgifterna.

Beträffande cookies varaktighet, se vårt Meddelande om cookies


Internationella dataöverföringar

Våra servrar finns inom EU. För att underlätta vår globala verksamhet (t.ex. genom tjänsteleverantörer) kan överföring av dina uppgifter till de mottagare som beskrivs ovan dock inkludera överföring av dina uppgifter till tredjeländer vars dataskyddslagar kanske inte är lika omfattande som de i länderna inom EU.

För överföringar till mottagare i tredjeländer förlitar vi oss på beslutet om adekvat skyddsnivå, lämpliga skyddsåtgärder eller på undantag från (för)kontraktsnödvändighet eller något annat som kan gälla från tid till annan.

Alla tjänsteleverantörer (t.ex. flygbolagen) som agerar som personuppgiftsansvariga kommer att behandla dina uppgifter i enlighet med sitt eget integritetsmeddelande och kommer att vara fullt ansvariga för att behandla dina uppgifter. Utlämnandet av dina uppgifter kommer att göras, när så är tillämpligt, i enlighet med gällande lagar och lämpliga skyddsåtgärder (i synnerhet de standardavtalsklausuler som utfärdats av Europeiska kommissionen) för att säkerställa en adekvat skyddsnivå för enskilda personers integritet och grundläggande rättigheter.

Den internationella överföringen av data till datorbokningssystemet, aggregatorer och globala distributionssystem som inte är belägna i Europeiska unionen, liksom dess användning av internationella flygbolag, hotell, tågföretag eller biluthyrning, i syfte att tillhandahålla lämplig tjänst som tillhandahålls av oss, är en överföring som är nödvändig för att fullgöra avtalet mellan dig och oss i enlighet med motsvarande undantag från tillämpliga dataskyddsbestämmelser.


Skydda dina data

Vi gör stora ansträngningar för att ta hand om och skydda dina uppgifter när du delar dem med oss. Vi rekommenderar att du inte delar ditt boknings-ID eller ditt datakonto med någon och använder ett unikt och starkt lösenord för att hålla dina uppgifter säkra. Dessutom föreslår vi att du ser upp för internetbedrägerier och nätfiske och endast använder våra officiella plattformar.

Dela inte ditt boknings-ID

När du gör en bokning tilldelas du ett boknings-ID. Denna referens kommer att inkluderas i din bokningsbekräftelse via e-post.

Håll alltid ditt boknings-ID konfidentiellt. Om du delar den med tredje personer kan de komma åt dina uppgifter. Om du reser med andra och du inte vill att de ska ha tillgång till dina bokningsuppgifter kan det vara lämpligt att du genomför din bokning separat. Vi rekommenderar till exempel att du inte delar dessa uppgifter eller andra relaterade till din resa på sociala medier.

Dela inte dina kontouppgifter med någon och använd ett unikt och starkt lösenord För att säkerställa att åtkomsten till ditt konto på våra plattformar är säker ska du inte dela dina inloggningsuppgifter med någon.

När du är klar med att använda våra plattformar, se till att logga ut från din session om någon annan kan komma åt din enhet. Undvik att ansluta med ditt konto från icke-betrodda enheter eller nätverk som de på hotell, bibliotek eller internetkafé. Om du gör det, glöm inte att logga ut när du är klar.

Det är viktigt att du skyddar dig mot obehörig tredjepartsåtkomst till ditt lösenord och till dina enheter. Vi rekommenderar att du använder ett unikt starkt lösenord för ditt konto som du inte använder för andra onlinekonton och du bör förnya det varje rimlig tidsperiod, till exempel en gång om året. Skadliga aktörer kan försöka ansluta till ditt konto med hjälp av stulna uppgifter från andra (icke-relaterade till oss) tjänster.

Naturligtvis använder du samma metod för ditt e-postkonto genom att använda unika starka referenser (som är vår säkra kontaktpunkt för att skicka dig "länk att återställa lösenord").

Var försiktig och skydda dig mot internetbedrägerier och “nätfiske”

Dubbelkolla alltid avsändaren av e-postmeddelandena och länkarna eller dokumenten som bifogas dem. Om du inte litar på eller tvivlar ska du inte öppna bilagorna eller klicka på länkarna.

Det finns en bred typ av internetbedrägeri som kallas nätfiske eller "Phishing" som syftar till att olagligt få dina data genom bedrägeri eller genom att installera skadlig kod på din enhet och stjäla dina sparade inloggningsuppgifter.

”Phishing” är oönskade e-postmeddelanden som leder till att du infogar eller bekräftar dina lösenord eller bankuppgifter på en falsk eller klonad webbplats. De försöker också få dig att ladda ner dokument med skadlig kod eller installera skadlig programvara på din dator som kommer att användas för att stjäla din information, som dina inloggningsuppgifter.

Dessa bedragare låtsas vara någon av ditt förtroende, ett fynd, någon som behöver brådskande åtgärder från dig, etc. Om du är osäker på någon kommunikation som du kan ha fått av någon som säger att det är vi, vänligen kontakta oss via vår chatt i vårt Hjälpcenter.

Använd endast originalprogramvara

Du kanske vill ladda ner våra applikationer från alternativa marknader. Applikationer på dessa marknader laddas inte upp av oss, så de kan innehålla skadlig kod som används för att stjäla dina inloggningsuppgifter.

Använd endast de officiella applikationerna från Google Play eller Apple App Store.

Hur kan du kontrollera dina data?

Vi vill att du ska ha kontroll över hur dina uppgifter används av oss. Du kan göra det på olika sätt:

Hantera dina kontouppgifter

Du kan komma åt och uppdatera vissa av dina uppgifter via dina kontoinställningar eller kundtjänst.


Utöva dina dataskyddsrättigheter

Vi har åtagit oss att säkerställa rättvis och transparent behandling. Därför är det viktigt för oss att berörda personer kan utöva följande rättigheter när respektive lagkrav uppfylls:

Korrigera dina data

Du har rätt att be oss att korrigera felaktiga eller ofullständiga uppgifter om dig (och som du inte kan uppdatera själv med dina kontoinställningar eller via vår kundtjänst).

Få åtkomst till eller föra över dina data

Du kan begära information om dina uppgifter och kopior av sådana uppgifter.

Du kan också ha rätt att begära kopior av de uppgifter som du har lämnat till oss i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format där det är tekniskt möjligt.

Radera eller blockera dina data

Du kan begära att få dina uppgifter raderade. I vissa fall kanske vi inte kan radera den på grund av att databehandlingen kan vara nödvändig för att fullgöra avtalet mellan dig och oss, för våra legitima affärsintressen (dvs. förebyggande av bedrägerier, säkerhetsförbättring) eller för att uppfylla våra rättsliga skyldigheter (dvs. juridisk rapportering, revisionsförpliktelser). I vilket fall som helst kommer vi omedelbart att radera dem när vi kan göra det. Eftersom vi skyddar våra tjänster från oavsiktlig eller skadlig förlust och förstörelse, kan kvarvarande kopior av dina data inte tas bort från våra säkerhetskopieringssystem under en begränsad tid (inom en vecka).

Invända mot eller begränsa användningen av dina uppgifter

Du kan kräva att vi inte behandlar dina uppgifter för vissa specifika ändamål (inklusive profilering) där sådan behandling är baserad på berättigat intresse, till exempel för direktmarknadsföring. Om du invänder mot sådan behandling kommer vi inte längre att behandla dina uppgifter för dessa ändamål såvida vi inte kan visa övertygande legitima skäl för sådan behandling eller sådan behandling krävs för utövande eller försvar av rättsliga anspråk. Du kan när som helst invända mot följande behandlingsaktiviteter av dina personuppgifter som beskrivs i avsnitt 3:

 • Lagring av dina uppgifter för framtida bokningar för att göra det enklare för dig att slutföra en bokning hos oss.
 • Utveckla anonymiserad statistik om webbplatsens totala konverteringsgrad.
 • Lagra din sökning och kontakt om du inte har slutfört en bokning online.
 • Känner igen dig när du besöker våra plattformar igen.
 • Informera dig om hur du kontaktar oss om du behöver hjälp medan du är borta, eller andra uppgifter som vi anser kan vara användbara för dig i din planering.
 • Be dig om en recension av din upplevelse med oss eller reseleverantören.
 • Skicka regelbundna nyheter om reserelaterade produkter och tjänster till dig (vi påminner dig om att du också kan avsluta prenumerationen när som helst i varje kommersiell kommunikation genom att klicka på sidfotens avregistreringslänk).
 • Visa dig anpassade kategoriserade erbjudanden på våra plattformar eller på tredjepartsplattformar
 • Använda samtals- eller chattinspelningar för kvalitetsändamål och utbildning.
 • Förbättra våra tjänster eller utveckla nya tjänster.
I undantagsfall är denna rättighet inte mottaglig för att uppfyllas i syfte att främja en säker och pålitlig tjänst, eftersom vi förlitar oss på ett övertygande legitimt intresse av att skydda mot eventuella bedrägerier eller attacker mot tillhandahållandet av våra tjänster.

Återkalla ditt  samtycke

Om vi behandlar dina uppgifter baserat på ditt samtycke kan du när som helst dra tillbaka ditt samtycke och ange vilket samtycke du drar tillbaka. Observera att återkallandet av ditt samtycke inte påverkar lagenligheten av någon behandling som baseras på sådant samtycke innan det återkallas. Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke till följande behandlingsaktiviteter av dina personuppgifter som beskrivs i avsnitt 3:

 • Spara dina betalningsuppgifter för framtida bokningar i de fall du inte är Prime-medlem.
 • Hämtar bokningsinformationen som du redan har angett så att du inte behöver ange dina uppgifter igen i samma bokningsprocess.
 • Använd din geolokalisering för att fylla i fältet ”ursprung” i sökformuläret.
 • Skicka rabattkoder, aviseringar om erbjudanden och en födelsedagsöverraskning med eDreams nyhetsbrev.
 • För vissa ändamål relaterade till våra reserelaterade tjänster, såsom att kontakta dig via specifika snabbmeddelandeplattformar eller för att skicka information som tidigare begärts av resetjänstleverantörer.
 • När du deltar i en marknadsundersökning hos oss.

Utöva dina rättigheter genom våra Integritetsformulär

Observera att vi kan be dig att verifiera din identitet och begäran innan vi vidtar ytterligare åtgärder på din begäran. Du kan också fråga tillsynsmyndigheten för dataskydd (för Spanien https://www.aepd.es/) eller någon annan tillämplig tillsynsmyndighet om du vill.

Regionala särskilda bestämmelser

Beroende på vilka lokala bestämmelser som gäller tillhandahåller vi ytterligare information. Granska om tillämpligt.

Storbritannien

Vår brittiska representant är Opodo Limited med skatteregistreringsnummer 766445988.

Kontakta oss via vår Integritetsformulär, , för att utöva en specifik rättighet eller för andra kommentarer eller förslag om dataskydd.


USA

Beroende på vilken delstat du bor i kan olika lagar gälla (t.ex. Kalifornien, Colorado, Connecticut, Virginia och Utah). Mer specifikt, om du är från Kalifornien, skulle California Consumer Privacy Act (”CCPA”) vara tillämplig, och du skulle ha följande rättigheter i förhållande till de personuppgifter vi har om dig: rätt att få veta (dvs. begära information om hur vi behandlar dina uppgifter), rätt att begära radering av vissa personuppgifter som vi behandlar om dig och rätt att välja bort försäljning av dina personuppgifter till tredje parter. Kontakta oss via vår Integritetsformulär för att utöva en specifik rättighet eller för andra dataskyddskommentarer eller förslag.

Vi tillåter tredje parter att samla in dina uppgifter via våra plattformar och dela dem för de ändamål som beskrivs i detta integritetsmeddelande (inklusive utan begränsning för anpassad reklam och marknadsföring på våra plattformar och på andra platser baserat på användarnas onlineaktiviteter över tid och över våra plattformar, tjänster och enheter). Kom ihåg att du kan blockera icke-strängt nödvändiga cookies (inklusive annonser och analyscookies), enligt beskrivningen i vårt Meddelande om cookies.

Vi säljer inte dina uppgifter enligt definitionen av ”försäljning” som omfattas av tillämpliga lagar i Nevada och Kalifornien. Vi delar inte heller dina uppgifter enligt villkoren i gällande lagar i Kalifornien.

Uppdateringar och tidigare versioner

Vi kan ändra detta integritetsmeddelande då och då för att se till att det är uppdaterat. Tveka inte att besöka denna sida regelbundet och du kommer att veta exakt var du står. Vi kommer att notera det datum då ändringar senast gjordes i detta integritetsmeddelande längst ner på denna sida, och eventuella ändringar kommer att träda i kraft vid publicering.

Senast uppdaterad: Maj 2023

Upptäcka fascinerande destinationer
ªCompass by Opodo
Med Compass by Opodo presenterar vi inspirerande destinationer som du kan nå från
F
Beklagar, men vi har tyvärr inte tillgång till den begärda sidan.
- Om du har skrivit in adressen manuellt, kontrollera att den stämmer. - Om du har klickat på en länk för att komma hit är det förmodligen fel på länken - Om du har kommit till hemsidan genom att klicka på en annan länk kan det hända att sessionen har avs
Vill du ha ditt boardingkort?
Automatisk incheckning, flygstatus i realtid och all information som behövs för resan – endast i appen
Behöver du hjälp?
r
Behöver du hjälp?